CZK

Handmade Luxury Art Brands - Design - Style

TAK TO BYLO

Umělecko-sociální projekt Lenky Záhorkové spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

Se seniory vytváří sady porcelánového nádobí, kde se senioři stávají jejich designéry / ilustrátory a dokumentují jejich životní okamžiky a vzpomínky. Prostřednictvím vizuálního, zvukového i psaného projevu, by měl projekt vzbuzovat emoce, klást otázky a upozorňovat na problémy spojené se stářím. „Zároveň svým projektem autorka poeticky ukazuje, jak mohou  senioři svou moudrostí, zkušenostmi a nadhledem obohatit život jednotlivce i společnost.” Komentuje projekt Mgr. MgA. Zuzana Novotná Ištvanová, Ph.D, zabývající se dlouhodobě prací se seniory.

Celý projekt se vyvinul z prvotní myšlenky ekologicky šetrné upcyklace nádobí čtvrté jakosti, což je výrobní odpad, nesplňující kvalitativní standardy stanovené výrobcem. Na setkáních senioři postupně vytváří celou porcelánovou sadu nádobí, na kterém se odráží jejich životní příběh.

V současnosti vzniklo již přes 80 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále pokračuje. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může fungovati do budoucna. Některé z vzniklých produktů jsou reprodukovány v malé sérii a prodávány za účelem podpory autora ilustrace a participující neziskové organizace, poskytující služby seniorům.

Lenka Záhorková

Lenka Záhorková, autorka projektu, vystudovala ateliér Keramiky na Fakultě designu a umění na ZČU v Plzni a absolvovala stáž na Academy of Fine Arts v Gdańsku v ateliéru Sochařství. Ve své tvorbě pracuje převážně s keramickým materiálem a to porcelánem. Často ale balancuje mezi designem, užitými formami a uměním volným. Porcelán využívá jako médium pro komunikaci sociálních témat či pro reflexi vlastních myšlenkových procesů nebo spíše jejich analýzy. Její práce jsou často založené na hledání paralel mezi konstrukční / technologickou stránkou předmětů a stránkou ideovou. Mezi témata patří například koloběh života, nekonečný cyklus – stvoření, zánik a obnova předmětů. V roce 2015 založila značku NALEJTO ceramic design, pod kterou prezentuje svou práci dodnes.

Like
Tweet

NEWSLETTER

Zaregistruj se a získej slevu na

první nákup

zde

SLEVA 100